Jesteś w: Strona główna » Oferta » Systemy rynnowe » Rynny z PCV S-lon » Gwarancja

Gwarancja

Informacja o gwarancji

 • Gwarant udziela gwarancji na trwałość mechaniczną systemu rynnowego S-lon
 • Gwarancja udzielana jest na okres 10 lat.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu.
 • Gwarancja udzielana jest pierwszemu nabywcy systemu.
 • Gwarancja nie obejmuje wad systemu powstałych na skutek:

- niewłaściwego przechowywania i transportu
- montażu niezgodnego z instrukcją,
- użycia systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- użycia elementów systemu innego producenta,
- uszkodzeń mechanicznych

 • Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany palety kolorystycznej oraz zaprzestania dostarczania systemu.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku wymiany reklamowanego systemu, nowe elementy wolne od wad będą różniły się odcieniem koloru lub połyskiem od elementów reklamowanych

Zgłoszenie i rozpatrzenie gwarancji

 • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie do autoryzowanego punktu sprzedaży Gwaranta w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia wady.
 • Zgłaszający reklamację powinien załączyć kopię dowodu zakupu.
 • Gwarant jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 • Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielowi Gwaranta rozeznania zasadności reklamacji systemu w miejscu jego zainstalowania
 • W okresie gwarancji obowiązkiem i jedynym zobowiązaniem Gwaranta w stosunku do stwierdzonych wad systemu jest bezpłatne dostarczenie systemu wolnego od wad do punktu sprzedaży pierwszego nabywcy.

POLPLAST Spółka Cywilna Katarzyna Zych, Piotr Zych
43-300 Bielsko - Biała, ul. Batorego 32
NIP : 5472152671
Wykonanie: Invidia.pl