POLPLAST W. Zych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna
43-300 Bielsko - Biała, ul. Batorego 32
NIP : 652-10-04-498
Sąd rejestrowy : Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS : 0000410227
Kapitał zakładowy : 3 920 000,00 zł
Wykonanie: Invidia.pl